شروع پروژه نقشه برداری خطوط انتقال آب روستاهای میناب و سیریک