شرکت گروه مهندسان مشاور “همکاران سرزمین آریا” در سال ۱۳۸۶ خورشیدی تاسیس و به شماره ۳۰۲۹۵۲ در تهران به ثبت رسیده است

درباره سرزمین آریا

شرکت گروه مهندسان مشاور “همکاران سرزمین آریا” در سال ۱۳۸۶ خورشیدی تاسیس و به شماره ۳۰۲۹۵۲ در تهران به ثبت رسیده است.
گروه مهندسین مشاور همکاران سرزمین آریا در حال حاضر با در اختیار داشتن مدیران، کارشناسان ارشد، کارشناسان و کمک کارشناسان ورزیده کشور و همچنین تجهیزات مدرن و پیشرفته در تخصص های راهسازی، نقشه برداری زمینی،فتوگرامتری، ژئوتکنیک، آب و فاضلاب و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خدمات مهندسی و مشاوره فنی را ارائه می نماید.  .