تهیه لایه های ثبتی املاک و بهنگام سازی داده های توصیفی املاک اداره کل اموال و املاک استان البرز

Type Of Project : GIS Status : In Process TaskMaster : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان اموال و املاک، اداره کل اموال و املاک استان البرز Property : استان البرز TaskYear : 1398 Runtime : 6ماه