ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پل عبدالرحمن صوفی

نوع پروژه : وضعیت : در حال اجرا کارفرما : بهین تردد پارس موقعیت : شهرری سال اجرا : 1396 مدت زمان اجرا : 84روز