مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور مرزی ریمدان بهمراه مطالعات مرحله اول و دوم پل ریمدان (رودخانه باهوکلات)

Type Of Project : Road And Bridge Studies Status : In Process TaskMaster : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) Property : ایرانشهر TaskYear : 1399 Runtime : 18ماه