ژئوتکنیک مقاوم سازی پل منطقه انرژی بر پارسیان

نوع پروژه : وضعیت : در حال اجرا کارفرما : مهندسین مشاور مآب موقعیت : هرمزگان سال اجرا : 1396 مدت زمان اجرا : -