نقشه برداری کنارگذر فردوس

نوع پروژه : نقشه برداری وضعیت : انجام شده کارفرما : شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور موقعیت : استان خراسان جنوبی سال اجرا : 1389 مدت زمان اجرا : 45 روز