.پروژه نقشه برداری راه اصلی گناوه، میشان و نور آباد، (کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) در خرداد ماه 98 به این شرکت ابلاغ شد.