دعوت به مناقصه “تقاطع های محور گچساران – بهبهان” از طرف شرکت ساخت و توسعه راه ها (مورخ: 1396/07/22)