شرکت همکاران سرزمین آریا جهت اخذ گواهینامه نظام مهندسی در زمینه ژئوتکنیک، اقدام به تاسیس شرکت پویشگران سرزمین آریا کرد.

لازم به ذکر است، شرکت همکاران سرزمین آریا دارای گواهینامه رتبه 3 ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه می باشد.