به اطلاع می رساند که شرکت همکاران سرزمین آریا در راستای پیشبرد قرارداد “زیست محیطی محور سه راهی ریمدان تا بازارچه مرزی”، جلسه ای با حضور کارشناسان و متخصصان این زمینه در شرکت مآب برگزار کرد.