ابلاغ پروژه مطالعات دودستگاه پل در محور چابهار – گواتر، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)